1984-George Orwell

1984 George Orwell

Bu yazımızda George Orwell’in İngiliz sosyalizmini ütopik bir şekilde anlatan 1984 kitabını ele aldık. Her ne kadar kitap 1984 yılının İngiltere’sinden bahsediyor olsa da, günümüzdeRead More